Skip to main content

stappen in de
juiste richting

Wij, Veranderwerkplaats hebben verstand van de inhoudelijke aanpak van problemen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid in de samenleving.

Ook zijn wij deskundig in het helpen organiseren van het proces waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Daarbij wordt gekeken naar zowel de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden alsook naar de resultaten van het proces van sturing.

Wij hebben veel kennis van de politieorganisatie, het functioneren van gemeenten en rijksoverheid en schakelen makkelijk tussen diverse niveaus. Of het nu gaat om criminele overlastgevende jongeren, drugsgerelateerde problemen of problemen met uitgeprocedeerde asielzoekers. Onze aanpak berust altijd op heldere stappen.

 

Stap 1 Een scherpe analyse van de problematiek, waarbij vooral wordt gekeken naar de oorzaken die zowel in het sociale als het fysieke veiligheidsdomein kunnen liggen.

Stap 2 Op basis van de scherpe analyse van de problematiek wordt een ambitieuze doelstelling geformuleerd die is gericht op oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Er worden snel resultaten geboekt.

Stap 3 Het plan van aanpak komt tot stand door samenwerking van de deelnemende partijen waarbij voorop staat dat er sprake is van een gedeelde urgentie, een gedeelde inzet en daarmee ook een gedeeld succes.

Stap 4 Het plan wordt uitgevoerd onder leiding van een verantwoordelijke. Daarbij realiseren wij ons dat een plan nog zo mooi kan zijn geschreven, maar dat zonder dekking van onder andere het lokaal bestuur, het Openbaar Ministerie en de politie er van een gedegen uitvoering niet veel zal terechtkomen. Alles valt of staat met een gedegen draagvlak.